Zielone światło dla szkoły na Konstruktorskiej od Komisji Ładu Przestrzennego

Echo Investment - Szkoła - boisko
Miejska Komisja Ładu Przestrzennego pozytywnie zaopiniowała projekt nowoczesnej szkoły podstawowej dla 300 uczniów na Służewcu – w warszawskiej dzielnicy biurowej. Szkoła, która powstanie na działce Echo Investment przy ul. Konstruktorskiej, zaprojektowana została przez studio architektoniczne WWAA, które współtworzyło warszawskie standardy edukacyjne. Budynek jest inwestycją towarzysząca projektu mieszkaniowego Echo Investment, które do biznesowego zagłębia chce wprowadzić nową jakość: mieszkania otoczone zielenią, z dodatkowymi funkcjami pozwalającymi tu wygodnie żyć, mieszkać i pracować.
REKLAMA
Szkoła, która powstanie na Służewcu w przeciągu 2 lat, poza realizacją programu edukacyjnego, w godzinach pozalekcyjnych będzie mogła służyć aktywności lokalnej społeczności. Szkołę wybuduje i wyposaży na własny koszt Echo Investment. Szacunkowa wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł. Budynek szkoły jest zaprojektowany w sposób, który umożliwi jej dalszą rozbudowę, zgodną z zapotrzebowaniem dzielnicy. Inwestor jest gotowy przystąpić do prac budowlanych już w tym roku, dzięki czemu szkoła mogłaby być gotowa na rok szkolny 2023/2024.

Na terenie planowanego projektu powstaną łącznie 3 ha zieleni. W ramach inwestycji Echo Investment zagospodaruje również dwa skwery odchodzące od parku liniowego przy ul. Suwak i park wzdłuż ul. Wołoskiej. Osiedle zostało zaprojektowane tak, bo było otwarte, zapraszające przechodniów i łączące sąsiedzkie kwartały siecią ścieżek rowerowych i pieszych.

Powodzenie tego projektu będzie krokiem milowym w procesie partycypacji inwestorów w tworzenie infrastruktury publicznej w niespotykanej dotąd skali. Pozytywny wynik głosowania na czwartkowej sesji Rady m.st. Warszawy nie tylko umożliwi przekształcenie monofunkcyjnej dzielnicy w pełnowartościowy kwartał miejski i będzie dużym wsparciem finansowym dla budżetu miasta, ale również zachęci innych inwestorów do realizacji projektów podobnego typu.

Więcej o projekcie na stronie mokotow.echo.com.pl.

Echo Investment ma już 25 lat. Ćwierć wieku temu spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i rozpoczęła działalność w sektorze nieruchomości. Od tego czasu zrealizowała blisko 200 projektów o łącznej powierzchni ponad 1,9 mln mkw. w kilkudziesięciu miastach Polski.

Echo Investment jest największym polskim deweloperem, jedynym na rynku z bogatym doświadczeniem w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, biurowym i handlowo-usługowym. Jako firma współodpowiedzialna za rozwój miast, angażuje się w duże miastotwórcze projekty łączące różne funkcje, jak Browary Warszawskie czy Fuzja w Łodzi. To miejsca, w których ludzie mogą pracować, mieszkać, bawić się i zaspokajać potrzeby dnia codziennego.

Od 2019 roku głównymi akcjonariuszami Echo Investment są węgierski Wing IHC Zrt oraz partnerzy Griffin Real Estate.

Źródło informacji: Echo Investment
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
mazowieckie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Piasecznie