Piaseczno - informacje


86.217
mieszkańców Piaseczna
40.834
mężczyzn
45.383
kobiet

17.268
w wieku przedprodukcyjnym

53.950
w wieku produkcyjnym

14.999
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

267
zawarto małżeństw

1.037
urodzeń

850
zgonów

187
przyrost naturalny
miasto Piaseczno
dochody

627.443.392
wydatki

623.312.576
struktura wydatków Piaseczna

53.183
0,009%
Rolnictwo i łowiectwo

10.609
0,002%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

62.656.672
10,052%
Transport i łączność

37.350.940
5,992%
Administracja publiczna

24.854.670
3,988%
Gospodarka mieszkaniowa

1.775.946
0,285%
Działalność usługowa

494.438
0,079%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.917.642
1,270%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.901.274
0,305%
Obsługa długu publicznego

7.334.984
1,177%
Różne rozliczenia

200.128.800
32,107%
Oświata i wychowanie

1.786.289
0,287%
Ochrona zdrowia

13.677.261
2,194%
Pomoc społeczna

628.950
0,101%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7.586.672
1,217%
Edukacyjna opieka wychowawcza

72.229.104
11,588%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.452.509
2,158%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.467.154
2,321%
Kultura fizyczna i sport

154.905.024
24,852%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-05-31 05:32
REKLAMA
pogoda Piaseczno
21.9°C
wschód słońca: 04:22
zachód słońca: 20:44
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Piasecznie

kiedy
2023-06-01 19:00
miejsce
Puzzel Club, Piaseczno, ul. Jana...
wstęp biletowany
kiedy
2023-06-15 20:00
miejsce
Puzzel Club, Piaseczno, ul. Jana...
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-19 19:00
miejsce
Puzzel Club, Piaseczno, ul. Jana...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-17 16:00
miejsce
Puzzel Club, Piaseczno, ul. Jana...
wstęp biletowany